BARODAN HABERLER

AYM'den 'Hak arama özgürlüğü' kararı

977 görüntülenme
09/05/2014
AYM'den 'Hak arama özgürlüğü' kararı
Anayasa Mahkemesi, idari para cezalarında mahkemeler tarafından SGK lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş dörtte birlik ceza tutarının faizle tahsil edilmesini anayasaya aykırı bMahkemesi'nin başvurusu üzerine, 5510 sayılı Kanun'un 5754 sayılı Kanun'un 60. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasındaki "Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89'uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir" biçimindeki üçüncü cümlesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin beşinci fıkrasında, idari para cezalarının SGK'ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçünün tahsil edileceği ve peşin ödemenin idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği anımsatıldı. Kararda, söz konusu fıkranın üçüncü cümlesinde ise SGK'ca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarının gecikme cezası ve zammı uygulanarak tahsil edileceğinin hükme bağlandığı belirtildi. Peşin ödeme sonrasında idari para cezasına karşı idareye itiraz veya yargı yoluna başvurulması ve bu başvurunun reddine karar verilmesi durumunda, daha önce tahsilinden vazgeçilmiş olan dörtte birlik ceza tutarının tahsil edileceğinin öngörülmesinin, bu cezalara karşı hak arama özgürlüğünü kullanan kişilere bir tür yaptırım uygulanması sonucunu doğurduğunun belirtildiği kararda, "Peşin ödedikleri idari para cezası tutarı dışında yeni bir ödeme ile yükümlü kılınmaları, kişilerin bu cezalara karşı itiraz veya dava yoluna başvurmalarını caydırıcı bir nitelik taşımaktadır. Peşin ödeme sonrası itiraz yoluna başvurulmadığı ya da dava açılmadığı takdirde idarece hiçbir zaman istenilemeyecek olan bir tutarın, bu yollara başvuran ve başvurusu reddedilen kişilerden tahsil edileceğinin öngörülmesi, hak arama özgürlüğünün ihlaline yol açan açık bir müdahaledir" denildi. karar için tıklayınız
Diğer Haberler