BARODAN HABERLER

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

1035 görüntülenme
29/08/2014
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
Ankara 20.08.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/70 Adalet Bakanlığı tarafından, 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada, örneği ekli Danıştay 8. Dairesi 2014/898 Esas sayılı kararında; 'Genel Hükümler Bölümünde yer alan 11. maddesinin birinci fıkrası, 21. maddesi ile "Ücret Tarifesi" bölümünün İkinci Kısım İkinci bölümünde yer alan 15. maddenin (a), (b) ve (c) bentleri, 18. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir. Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Eki : 1
Diğer Haberler