BARODAN HABERLER

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete'de yayımlandı.

844 görüntülenme
26/11/2014
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete'de yayımlandı.
26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29187 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 - 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez." MADDE 2 - Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Seri davalarda ücret MADDE 21 - (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80'i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ıoranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde buşekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynımahkemede yapılması gerekir." MADDE 3 - Aynı Tarifenin "Ücret Tarifesi" bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için a) Duruşmasız ise 750,00-TL. b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL." MADDE 4 - Aynı Tarifenin "Ücret Tarifesi" bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 18 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL. b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL." MADDE 5 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Diğer Haberler