BARODAN HABERLER

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISI ve HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYI TÜM BAROLARIN KOLEKTİF ve ETKİN MÜCADELESİ TEMASI İLE YAPILDI. 

96 görüntülenme
23/01/2023
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISI ve HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYI TÜM BAROLARIN KOLEKTİF ve ETKİN MÜCADELESİ TEMASI İLE YAPILDI. 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISI ve HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYI TÜM BAROLARIN KOLEKTİF ve ETKİN MÜCADELESİ TEMASI İLE YAPILDI.  TBB Avukat Hakları Merkezi aylık Olağan Toplantısı ve Hak İhlalleri Çalıştayı tüm baroların kolektif ve etkin mücadelesi teması ile Ankara’da yapıldı. 20 Ocak 2023 günü gerçekleştirilen toplantıda, Merkez tarafından takip edilen hukuksal süreçler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, gelen başvuruları ve merkez eli ile meslektaşlara ulaştırılacak meslek içi ve merkez içi eğitim faaliyetlerinin müfredat ve materyal değerlendirilmelerinin yanı sıra 21-22 Ocak 2023 günlerinde gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantının çalışmaları tamamlandı.  Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yönergesi gereği altı ayda bir gerçekleştirilen merkez olağan toplantılarımın ikincisine baromuzu temsilen TBB AHM Yürütme Kurulu üyesi Av Sabahattin Gümüş TBB AHM üyeleri Av Filiz Feyhan Aksoy Karakoç Av Ceyda Esay Büyükdağ ve Adana Barosu AHM Başkanı Av Bedirhan Tuna Yıldız katıldılar. Toplantının açılış kısmına TBB Başkanı Av R Erinç Sağkan TBB Genel Sekreteri Av Veli Küçük TBB Saymanı ve AHM Koordinatörü Av Gökhan Bozkurt TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Av Nizam Dilek ve Av Ali Bayram da hazır bulundular. Açılış konuşmasını yapan TBB Başkanı Av.  Erinç Sağkan katılımcılara teşekkür ederek TBB nin AHM çalışmalarına ve mesleki dayanışmaya verdikleri öneme vurgu yaparak toplantının mesleki sorunlarımızın çözümünde faydalı olacağını söyledi. Av. Sağkan, Avukat Hakları Merkezlerini mesleğin onur mücadelesi aracı olarak tarifleyip, göreve gelirken telaffuz edilen "hiçbir avukatı yalnız bırakmayacağız" anlayışının tüm barolarımızın avukat hakları mücadelesine dahil edilmesiyle hayata geçirileceğini, TBB AHM'nin tüm baroların katılımı ile 81 ilde faaliyet yürütülebilecek bir şekilde yapılandırıldığını ve bu merkezde üretilecek kolektif emeğin değerini vurguladı. Toplantının ilk günü Merkez Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi ve TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt açış konuşmasında; yıllar önce mesleğe başlarken avukata yönelik hak ihlallerinin şimdiki şiddet ve sayıda olmadığını, bu sebeple de bugün bu ihlallerin önünün almasının geleceğe yönelik etkin bir mücadele olduğunu dile getirdi Toplantının gündemine geçilmesi ile söz alan TBB AHM Dönem Sözcüsü Av. Deniz Özbilgin: AHM Yönergesi üzerinden merkezin nasıl teşekkül ettiğini, ne sebeple 81 ilin bir arada olduğu bir yapının tercih edildiğini, il temsilcilerinden ne gibi görevler almalarının beklenildiğini ve bu görevlerin uygulanış biçimlerine dair bilgilendirme yaptı. Devamla, avukat hakları mücadelesinin 5 Nisan'ı olarak tarif ettiği 24 Ocak Tehlike Altında Avukatlar Günü tarihçesi ve bu yılki gündemi ile ilgili bilgi verildi. Nihayet, 24 Ocak sebebi ile şiddet, avukata yönelik şiddet temaları ile ilgili kısa bir değerlendirme aktarımında bulundu. Toplantı TBB AHM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever tarafından, il barolarının göndereceği verilerin önemi, ihlallere ilişkin veri akışı, arşivlenmesi, raporlanması ve bu raporların çözüm odaklı kullanım biçimlerine dair, hali hazırda iletilmiş emsal il barosu raporlamaları üzerinden kısa bir sunum gerçekleştirdi.  Toplantının devam eden kısmında tüm katılımcıların kendi illerine ilişkin bildirdikleri ihlal başlıklan üzerinden gruplamalar yapılarak, 8 ayrı ihlal başlığında yuvarlak masa düzeneğinde Çalıştay biçimine geçildi. Her masa kendi içerisinde şiddet ve bir ikinci konu başlığı üzerinden sorunun tariflenmesi, sebepleri ve çözüm önerisi üzerine raporlama yaptı.  Toplantının ikinci günü, Çalıştay biçiminde oluşturulan 8 ayrı masa raporunun sunumu ile başladı. Günün ikinci yarısında ise bölgesel esasa göre masa teşekkülleri sağlanarak, masa koordinatörü Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kolaylaştırıcılığında serbest kürsü ve forum biçiminde sürdürüldü.  Toplantı kapanırken, bir sonraki toplantı tarihi ve bu tarihe dek gerek 21-22 Ocak 2023 tarihli Çalıştay sonuçlarının yazılı rapor haline getirilmesi, gerekse de illerden gelecek ihlal ve hukuksal süreç raporlarının periyodik ve sistematik kayıt altına alınması ile ilgili somut is bölümleri yapıldı.  Merkez bileşeni il barolarının destek ve katkıları ile sürece yayılarak oluşturulacak ihlaller ve çözümleri raporlamalan önümüzdeki aylarda periyodik olarak Türkiye Barolar Birliği internet sitesinin Avukat Haklan Merkezi kısmından temin edilebilecek şekilde meslek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bir sonraki toplantının Haziran 2023’de yapılacağı kararlaştırılmasıyla çalıştay sona erdi.

Diğer Haberler