BARODAN HABERLER

Av. ÇITIRIK: “ SUNULAN TEKLİF, TÜRK USULU ‘BAŞKANCI’ SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞIDIR”

933 görüntülenme
08/02/2013
Av. ÇITIRIK: “ SUNULAN TEKLİF, TÜRK USULU ‘BAŞKANCI’ SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞIDIR”
Siyasi iktidar tarafından TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna Sunulan Özellikle Yüksek Yargıda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili basın açıklamasıdır. Av. ÇITIRIK: " SUNULAN TEKLİF, TÜRK USULU 'BAŞKANCI' SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞIDIR" Siyasi iktidar tarafından TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sunulan yargıyla ilgili köklü değişikler öneren Anayasa teklifi incelendiğinde, yargı sistemimizde 150 yılı aşkın bir süredir yer alan ve içtihat birliğini sağlama yönünde görev üstlenmiş olan Yargıtay ve Danıştay'ın kaldırılması yönündeki teklif son derece düşündürücüdür. Çünkü, bu iki kurumda köklü ve hukuk devletimizin temel kuruluşlarıdır. Yine idarenin her türlü işlem ve eylemin yargı denetiminde olması gerekirken Danıştay'ın kaldırılması ile bunun da son bulacağı görülmektedir. Gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) üye sayısında ilgili değişiklikler, 12 Eylül 2010 tarihli referandumla gerçekleşmiştir. Aradan geçen çok kısa zaman diliminde hangi ihtiyaç hasıl olmuştur ki Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın üye yapısı ve görevinde değişikliklere gidilmiştir. Anayasa Mahkemesinin üye yönünden yeniden yapılandırılmasında belirleyiciliğin ağırlığının TBMM'de olması, mahkemenin bir nevi meclisin ipoteği altına girmesi anlamına gelmektedir. Verilen teklifte Anayasa değişiklikleri şekil ve esas bakımından hiçbir suretle denetlenemeyecek olması da hukuk devletiyle bağdaşmayacak düzenlemelerden birisidir. Yine kanunların şekil bakımından denetlenmesinin sadece oylamada öngörülen çoğunluğa indirgenmesi de son derece yanlıştır. Yıllardır yakınılan HSYK'nın başkanının yine Adalet Bakanı olarak kalması da siyasi iktidarın elini yargıdan çekmek istemediğinin güzel(!) bir kanıtıdır. Uzlaşma komisyonuna yargı ile ilgili sunulan Anayasa teklifi bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmak istendiği de açıktır. Erkler arasında dengeleme ve fren sağlayan bu ilke, kişi hak ve özgürlüğünün, hukuk devletinin, parlamenter-demokratik rejimin güvencesidir. İstenenin parlamenter-demokratik rejim yerine, Türkiye'ye özgü 'başkancı sistemin' oluşmasıdır. 12 Eylül 2010 Anayasa değişiklikleri ile 'yandaş yargı' oluşturma çabaları bu teklifle daha da perçinleşmiş olacak, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tamamen ortadan kalkacak, 'tek adama' bağlı onun emrinde bir yargı sistemi oluşturularak hukuk devleti, hesap verilebilirlik, açıklık, yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saymaları gibi temel ilkeler ortadan kalkmış olacaktır. Bu teklifi uzlaşmadan daha çok, parmak hesabına dayalı olan, 'dayatmacı bir anlayışın' tezahürü olarak algılamak gerekir. Kamuoyuna saygıyla sunarız. ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA, BAŞKAN AV. MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK
Diğer Haberler