BARODAN HABERLER

Anayasa Mahkemesinden Avukat ve Muhasebecileri Rahatlatacak Karar

921 görüntülenme
25/09/2014
Anayasa Mahkemesinden Avukat ve Muhasebecileri Rahatlatacak Karar
Anayasa Mahkemesinden Avukat ve Muhasebecileri Rahatlatacak Karar 30 Nisan 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6460 sayılı Kanunun 3 ve 9 uncu maddeleri uyarınca, apartmanlarda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde, kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukat ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik bürolarının faaliyet gösterebileceğini, ayrıca bu konuda yönetim planındaki aksine hükümlerin uygulanmayacağını Cumhurbaşkanı Muhasebeci ve Avukatları Sevindirecek Kanunu Onayladı başlıklı haberimizde duyurmuştuk. Ancak konuyla ilgili olarak işyerlerinin konut durumuna getirilmelerine karar verilmesi yani apartmanda yer alan büroların kapatılması yönünde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmış olan bir davanın görüşülmesi sırasında, mahkeme 6460 sayılı Kanunun söz konusu 3 ve 9 uncu maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptali için Anaya Mahkemesi'nde başvurmuş, Anayasa Mahkemesi ise kararında belirtilen maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oyçokluğu ile karar vererek itirazı reddetmiştir. Anayasa Mahkeme kararında; kanun koyucunun, itiraz konusu kurallarla avukatlık büroları ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik bürolarının kendine özgü birtakım farklılıklarını gözeterek kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerde açılabilmesine izin verdiğini, söz konusu büroları diğer iş veya ticaret yerlerinden ayırarak farklı nitelikte değerlendirdiğini, dolayısıyla kanun koyucunun söz konusu büroları farklı nitelikte değerlendirerek farklı hukuki düzenlemelere tabi kılmasında eşitlik ilkesine aykırı bir yön bulunmadığını belirtmiştir. Mahkemenin konuya ilişkin gerekçeli kararı (Esas Sayısı : 2014/75 Karar Sayısı: 2014/102 Karar Günü : 4.6.2014) 12 Eylül 2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/75, K: 2014/102 Sayılı Kararı
Diğer Haberler