BARODAN HABERLER

ANAYASA MAHKEMESİ SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARINI OY ÇOKLUĞIYLA REDDETTİ.

614 görüntülenme
16/05/2019
ANAYASA MAHKEMESİ SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARINI OY ÇOKLUĞIYLA REDDETTİ.

KARŞI TARAFA YÜKLENECEK VEKÂLET ÜCRETİ AVUKATA AİTTİR.

Anayasa Mahkemesi, karşı taraf vekalet ücretinin avukata ait olduğunu düzenleyen Avukatlık Kanununun 164. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan iptal istemli başvurunun reddine dair gerekçeli kararını bugünkü Resmî Gazetede yayımladı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Vekalet ücretinin yasal dayanağı, Avukatlık Kanunu’dur. Bu ücret, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Aynı zamanda bir kamu hizmeti yapan avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak dava veya hukuki işlem sonunda karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olması, avukatlığın kamu hizmeti olmasının en doğal sonucudur.

Bu düzenleme, daha önce İzmir 4. Ağır Ceza ve Çine Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından itirazen ileri sürülerek iptal talebine konu edilmişse de Anayasa Mahkemesi’nin 2004/8 E. 2004/28 K. ve 2002/126 E. 2004/27 K. sayılı kararları ile reddedilmişti. Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın karşı oyu nedeniyle oyçokluğu ile alındı.

Kararların ortak gerekçesi; “… avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma, hak arama ve savunmada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur. Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir. Avukatla yapılacak sözleşmede ücret kararlaştırılırken, dava sonunda karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin gözetilmesi engellenmediğinden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlüğünün kullanılmasının zorlaştırıldığından da söz edilemez” şeklindedir.

Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/154 numaralı dosyada, dava sonunda mahkeme kararıyla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olmasının hüküm altına alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.” açıklamasını yaptı.

ANAYASA MAHKEMESİ VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ KARARI EKTEDİR;

/uploads/20190516-16.pdf

Diğer Haberler