BARODAN HABERLER

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ KARAR

826 görüntülenme
22/06/2015
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ KARAR
Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile sendikal haklar konusunda iki önemli başvuruyu karara bağladı.AYM ilk kararında, başvurucunun katıldığı barışçıl bir gösteri nedeniyle hakkında mahkumiyete ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Gerekçeli kararda şöyle denildi: "Çoğulcu demokrasilerde, çoğunluğun fikrinin her durumda üstün olduğu ileri sürülemeyeceği gibi, azınlık veya muhalif fikirlerin korunması ve bunların ifade edilmesinin güvence altına alınması demokratik ilkelere saygının bir göstergesidir.Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı çoğulcu demokrasinin gelişmesinde elzem olan farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını, korunmasını ve yayılmasını güvence altına almaktadır.Toplantı ve gösterinin yasalara aykırı olması, tek başına onun barışçıl niteliğini ortadan kaldırmaz."Karar için tıklayınız AYM ikinci kararında da, üyesi olduğu sendikanın eylem çağrısına uyarak derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilmesini, sendikal haklara aykırı buldu. Kararda şöyle denildi:Her ne kadar hafif bir para cezası olsa da bu cezanın 'zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaçtan' kaynaklanmaması nedeniyle 'demokratik toplumda gerekli' olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkı ihlal edilmiştir.Karar için tıklayınız
Diğer Haberler