BARODAN HABERLER

Altı yeni Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu

971 görüntülenme
07/11/2015
Altı yeni Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu
7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştırAdalet Bakanlığından:ALTI YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluklarına göre kurulan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır bölge adliye mahkemelerine ilaveten Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.Adalet Bakanlığından:BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA VE YARGI ÇEVRELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve geçici 20 nci maddeleri uyarınca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep bölge idare mahkemeleri kurulmuştur.Buna göre;İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; İstanbul, Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya,Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Eskişehir,İzmir Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla,Ankara Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu,Konya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Konya, Adana, Karaman, Niğde, Mersin, Aksaray, Antalya, Burdur, İsparta ve Afyonkarahisar,Samsun Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize,Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Erzurum, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, İğdır, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari,Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin; Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şımak,İlleri olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Adalet Bakanlığından: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLAYACAKLARI TARİHE İLİŞKİN KARAR 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 ve geçici 2 nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemeleri ile; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve geçici 20 nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge idare mahkemeleri, 20/07/2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacaktır.
Diğer Haberler