BARODAN HABERLER

AİHM kararı çiğnenmiş

1048 görüntülenme
22/06/2015
AİHM kararı çiğnenmiş
Silivri Cezaevi'nde Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polislerin avukatları ve ziyaretçileriyle görüşmelerinin mahkeme kararı olmadan kaydedilmesinin AİHM kararlarına da aykırı olduğu ortaya çıktı.EMSAL KARARAİHM, cezaevinde bulunan Fransız vatandaşı Christian Wisse'in açtığı davada emsal bir karar verdi.Wisse, Ploemeur ve Rennes hapishanelerindeki ziyaretçi odalarında kendisi ile akrabaları arasındaki konuşmaların tespit edilmesine yönelik sistem kurulmasına karşı dava açtı.Fransa mahkemelerinden sonuç alamayan Wisse, AİHM'e başvurdu.ÖZEL HAYATA AYKIRIAİHM, 2005'te hapishanedeki ziyaretçi odasında mahkum ile akrabaları arasındaki konuşmaların tespit edilmesine yönelik sistem kurulmasını özel hayat ve haberleşmenin gizliliğinin ihlali olduğuna hükmetti.AİHS HÜKMÜNE DE AYKIRITutukluların özel hayatına müdahale konusunda Fransız yasalarında netlik bulunmadığı vurgulandı. Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki "Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir" hükmüne aykırı davrandığı kaydedildi.TUTUKLUNUN GÖRÜŞMESİ KAYDEDİLEMEZAnayasa ve yasalarda, mahkeme kararıyla suçluluğu kesinleşmemiş tutukluların, cezaevlerinde avukatları ve yakınlarıyla görüşmelerinin hakim kararı olmadan takip edilmesiyle ilgili düzenleme bulunmuyor.SINIR KONULAMAZ HÜKMÜAksine tutukluların avukatlarıyla yapacağı görüşmelere herhangi bir sınır konulamayacağı ifade ediliyor. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 114. maddesinde tutuklunun müdafi ile olan haberleşmesine hiçbir suretle engel olunamayacağı ve kısıtlamalar konulamayacağı belirtiliyor. KAYITLAR İNCELENEMEZKanunun 59. maddesinde ise cezaevinde avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamayacağı ifade ediliyor. Sadece terör suçu işleyen hükümlüler için konusu suç teşkil eden fiiller işleme ve örgütsel haberleşme gibi hallerde infaz hakiminin kararıyla sınırlanabileceğini belirtiyor.
Diğer Haberler