BARODAN HABERLER

AİHM anayasa makemesine bireysel başvuru ile ilk içtihatı

1154 görüntülenme
15/05/2013
AİHM anayasa makemesine bireysel başvuru ile ilk içtihatı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi bünyesinde oluşturulan 'bireysel başvuru' merkezini, 'iç hukuk' organı olarak tanıdığı ilk kararını aldı. AİHM, Muğla'daki iki araziye yönelik bir istimlak davasını Ocak 2013'te Strasbourg'a götüren Hasan Uzun'un başvurusunu, iç hukuk yollarını tüketmediği ve davayı Yargıtay kararından sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürmediği için reddetti. AİHM böylelikle, Eylül 2012'den bu yana uygulanmaya başlanan 'Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru' mekanizmasını tanıdığına yönelik ilk 'içtihat kararı'nı almış oldu. İÇ HUKUK YOLU Anayasa'da 2010 yılında yapılan değişiklikle, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal hak veya özgürlüklerinden biri veya bir kaçı ihlal edildiği iddiasında olan kişilere Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla ulaşma olanağı tanındı. Bu başvuru yolu, hak ihlalinin giderilebilmesi için iç hukukta tazminat veya yeniden yargılama gibi olanakları sağlamanın yanı sıra AİHM'e yapılacak başvurular için tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu haline de dönüşmüş oldu.
Diğer Haberler