BARODAN HABERLER

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA VE YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

577 görüntülenme
03/06/2020
ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA VE YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA VE YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

3 Haziran 2020 (bugün) gün ve 31144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı kararı ile Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca Adana’da kurulan Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

Baro Başkanımız Veli Küçük konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Adalet Bakanlığı’nın yıllar evvel Konya’ya bağladığı Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin yeniden Adana’da kurulmasının doğru ve yerinde olduğunu ifade etti. Bu kararın alınmasında emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ederken, Adana Bölge İdare Mahkemesinin fiilen de bir an evvel faaliyete geçmesinin bölgemiz, şehrimiz, yurttaşlarımız ve yargı camiası adına önemli olduğunu kaydetti.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 1 Başkan, 3 İdari Dava Dairesi Başkanı, 2 Vergi Dairesi Başkanı, 9 İdari Dava Dairesi ve 6 Vergi Dava Dairesi’nden oluşmaktadır. Bölge İdare Mahkemesinin başlıca görevleri İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak ve yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamaktır.

Diğer Haberler