BARODAN HABERLER

ADANA BAROSU'NUN EMEK AÇILIMI

982 görüntülenme
08/04/2013
ADANA BAROSU'NUN EMEK AÇILIMI
İşçi hareketinin ülkemizde etkisiz ve güçsüz oluşunun temel nedenlerinden biri de aydınlarımızın emeğin sorunlarına uzak duruşu. Toplumun büyük kesimi emekçilerin sorunlarına karşı duyarsızdır. Emekçilerin çalışma sorunları, güvenceleri, ücretleri, sosyal güvenlikleri toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmez. Bu sorunların işçi ve işvereni ilgilendirdiği kanısı yaygındır. Oysa bu duyarsızlık büyük bir yanılgıdır. Çalışanların sorunlarının çözülmemesi, bu sorunların giderek büyümesi bilinmelidir ki toplum için ciddi sakıncalar yaratacaktır. Çalışanların ekonomik sorunlarının çözülmemesi toplum içinde sosyal patlamalara neden olacak, toplum huzurunu bozacak, siyasal dengesizlikler, siyasal istikrarsızlık yaratabilecek, suç oranını arttırabilecek, gelir dağılımında dengesizlik yaratabilecek ve zengin-fakir arasındaki makası açarak sosyal ayaklanmalara bile neden olabilecek önemdedir. Toplumun güven içinde yaşayabilmesi, toplumsal barışın kalıcı olarak sağlanabilmesi için emekçilerin sorunlarının mutlaka çözülmesi gerekir. Bu sorunlann çözülmesi geniş ölçüde bu sorunların topluma mâl edilmesi ile mümkündür. Eğer toplum emekçilerin sömürülmesinden, sefalet ücretleri ile çalıştırılmasından, çalışma güvencesinin yokluğundan, sosyal güvenlik haklarından yoksunsa bunun ayırdına varmalı ve bu sömürünün durması, bu haksızlıkların giderilmesi için ülkenin yöneticilerini, işverenlerini uyarabilmeli ve onlara karşı baskı uygulayabilmeli, tüketimden gelen güçlerini kullanarak işçiyi sömüren, haklannı tanımayan işverenlere ders vermek için onların ürettiği mallara karşı boykot uygulayarak onları cezalandırma yoluna gidebilmelidir. Kamu oyunun desteğini alabilen işçi hareketleri başanlı ve güçlüdür. Bu desteği alamayan bizim gibi ülkelerin işçi hareketleri güçsüz zayıf ve işçileri de belirsiz ve güvencesiz bir geleceğin içinde sömürülmekten kurtulamazlar. Toplumun bilgilendirilmesi konusunda aydınlarımıza önemli görevler düştüğü açıktır. Kamuoyu desteğini işçi hareketi yaranna, emekçiler yaranna kazanmayı kim sağlayacaktır. Bunu ilk önce sendikaların kendileri geliştirecekleri halkla ilişkiler yöntemi ile sağlayacak ve işçi sendikaları ve işçilerle toplum arasında bir iletişim geliştirebileceklerdir. Bir grevin,bir direnişin başarıya ulaşmasın da halk desteğinin katkısı çok önemlidir. Tekgıda İş sendikasının Ankara'da düzenlediği Tekel Direnişi sırasında bunu gözlerim yaşararak gözlemledim. Bir akşam yaşlı bir kan-koca ellerinde iki tencere ile direniş alanına geldiler ve, " bunlar bizim akşam yemeğimizdi ama siz burada aç bir halde haklarınızın kavgasını verirken biz bu yemekleri yiyemedik" dediler, tencereleri masaya bırakıp dönüp gittiler. İşte halk desteği böyle bir şeydir. Direnişin yazılı ve görsel medyaya yansıması halkın desteğini sağlamış ve direniş başanlı olmuştu. Bu konuda asıl katkıyı sağlayacak başkaca sivil toplum örgütleri ve aydınlarımızdır. Bu konuda ki sorumluluklarının ayırdına varmış olan Adana Baro Başkanı Av.Mengücek Çıtırık ve yönetim kurulu üyeleri 12 Nisan'da Adana'da "Adana Barosunun Emek Açılımı" konusunda yapacağı panelle konuyu kamu oyu ile paylaşacak ve bu konuda yaşanan sıkıntıları, toplumun kendi güvenliği ve barışı için, kamu oyuna duyurmaya çalışacaktır. Bu önemli toplantıya bir çok Baro ve yörenin işçileri, sendikaları davet edilmiştir. Bu önemli Toplantıya Türkiye Barolar Birliğinin(TBB) Başkanlığına Adaylığını açıklamış olan Av.Prof.Dr.Metin Fevzioğlu ve başkaca önemli konukların gelmesi de beklenmektedir. Daha önce Ankara'da TBB'de yapılmış olan bu panele konunun duayen akademisyenleri ve işçi sendikalarının önemli önderleri katkıda bulunacaklardır. Toplumun çok önemli bir unsuru olan Baroların, avukatlann işçi sorunlarına ilgi duyması son derece önemlidir çünkü toplumun her kesimi ile ilişkide bulunan avukatlann bu sorunun kamuoyuna tanıtılmasına çok önemli kalkılan olacaktır. Dileriz başka sivil toplum örgütleri de bu konu ile ilgilenir ve toplumsal bansın kurulmasına katkıda bulunurlar.
Diğer Haberler