BARODAN HABERLER

ADANA BAROSU, İZMİR BAROSU'NCA DÜZENLENEN 'ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELERİN KALDIRILMASI' TALEPLİ MİTİNGDEYDİ.

952 görüntülenme
08/05/2012
ADANA BAROSU, İZMİR BAROSU'NCA DÜZENLENEN 'ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELERİN KALDIRILMASI' TALEPLİ MİTİNGDEYDİ.
Adana Barosu ; 5 Mayıs 2012 Cumartesi günü İzmir Barosu tarafından düzenlenen "ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELERİN KALDIRILMASI MİTİNGİ" ne katıldı. Türkiye genelinde çok sayıda Baro, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına yakının ve yaklaşık beş bin kadar meslektaşın cübbeleriyle katıldığı ve coşkulu geçen yürüyüş ve mitingde; Adana Barosu, Başkan Av. Aziz Erbek, Başkan Yardımcısı Av. M. Hakan Önenli, Genel Sekreter Av. Yasemin Tanır, Sayman Av. Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Bülent Maraklı, Av. Murat Loğoğlu ve Baromuz mensubu meslektaşlarımız ile stajyer avukatlarımız tarafından da temsil edildi. Konuyla ilgili olarak Baronun görüşlerini açıklayan Başkanımız Av. Aziz Erbek, Türkiye'de özel yetkili mahkemeler uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi. Erbek, yurttaşların ömürlerinin yaklaşık yarısının sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulamaları altında geçtiğini belirterek, "Bu dönemlerin ürünü olarak ortaya çıkan DGM'ler bugün özel yetkili mahkemeler olarak devam etmektedir. Bu mahkemelerdeki görev ve yetki düzenlemesi doğal yargıç ilkesine aykırıdır." dedi. Erbek, "Bu mahkemeler ve buradaki yargılama usulleri devam ettikçe, demokratik yaşam ve adil yargılamadan bahsetmek inandırıcı olmayacaktır. Bu mahkemelerdeki "tutuklama" uygulamalarına kolay ve sık başvurulabilmesi, genel mahkemeleri de hak ve özgürlükler konusundaki duyarlılık açısından olumsuz örnek olarak etkilemektedir. Suçsuzluk karinesi ve adil yargılanma hakkın kapsamında savunma hakkının kullanımını engelleyen özel yargılama usulleri, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, özel yetkili mahkemeler uygulamasına son verilmelidir" diye konuştu.
Diğer Haberler