BARODAN HABERLER

ADANA BAROSU 28. OLAĞAN GENEL KURULU-18.10.2014

1014 görüntülenme
18/10/2014
ADANA BAROSU 28. OLAĞAN GENEL KURULU-18.10.2014
Adana Barosu 28. Dönem Olağan Genel Kurulu Seyhan Oteli'nde başladı. Divan başkanlığını İsmet Altuğ'un yaptığı genel kurul çok sayıda üyenin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan 27. Dönem Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık konuşmalarıyla devam etti. Av. Çıtırık, baroda 2 yıllık dönem içerisinde yaptığı çalışmalar hususunda, ülkede yaşanan hukuksuzluklara karşı, Avukatlık Yasasının barolara verdiği yetkileri kullanarak sessiz kalmadıklarını meslektaşlarına aktardı. Av. Çıtırık, Savunma hakkının yok edildiği bir yerde haktan, hukuk devletinden, kişi güvenliğinden, bağımsız ve tarafsız yargıdan, özgürlük ve demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirterek. "Görev süresi içerisinde ülkemiz olağanüstü bir dönem yaşamıştır. Bu dönem içerisinde baromuz asla sessiz kalmayarak eylem, söylem ve basın açıklamalarıyla mesleğimizi koruyup, hukuksuzluklara karşı her zaman direnç gösterdik. Bizden önceki baro başkanlarımızın bize teslim ettiği sancağı yere düşürmedik. Adana Barosunun sesini Torosların ötesine taşıdık" dedi. TBB' nin akışını değiştirebilecek gücü ve iradesini ortaya koyduğunu, sürdürülebilir ve kurumsal bir baroya kavuşturduklarını savundu. Baro Genel Sekreterimiz Avukat Veli Küçük de, 27. dönemle ilgili faaliyet raporunu, Baro Saymanımız Avukat Ümit Büyükdağ Özdemir, Baro Gelir-Gider hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporunu da Avukat Erhan Sönmez genel kurul üyelerinin bilgilerine sundu. Sunulan raporlar üzerine olumlu ya da olumsuz yönde meslektaşlarımız görüş ve önerilerini sundular. Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, yeniden söz alarak bazı konularda açıklayıcı bilgileri detaylı bir şekilde genel kurul üyelerine sundu. Divan Başkanı Av. İsmet Altuğ, yönetim kurulu faaliyet ve Denetleme Kurulunun raporlarını üyelerin ayrı ayrı oylamasına sundu. Yapılan oylama sonunda 27. Dönem Baro Yönetimi ibra oldu. Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, yeni dönemle ilgili çalışmaları konusunda "Mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz..." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, açıklık, denetlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkelerini esas aldık, 'ulaşılabilir'başkan ve yönetim kurulu üyeliği anlayışını hakim kıldık, baro faaliyetlerini adliye koridorlarının dışına çıkararak, toplumla bütünleşebilen ve sorunlara yerinde, zamanında konulan tepki ve açıklamalarla klasikleşmiş, 'bürokratik' baroculuk anlayışının dışına çıkılarak, çözüm ve merkezinde insanı koyduğumuz uygulamalarla baromuzun birikimlerini, deneyimlerini, enerjisi yüksek, dinamik bir kadro ile yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Genç meslektaşlarımıza özel önem verilecektir. Genç meslektaşlarımıza uyum büroları kurulmasına çalışacağız. Çünkü gençlerimizin önünün açılmasına, onlara özgüven aşılayacağız. Deneyimli meslek üstatlarımızla berber mesleklarini ifa edeceklerdir. İki yıllık görev süremizin her günü dolu dolu geçmiştir. Her geçen gün barındırdığı avukat, stajyer avukat ve personel sayısı ile büyürken, sadece nicelik olarak değil, nitelikleriyle de gelişen, yerelden ulusala taşımayı başarabilmiş, gelişime açık, kurumsal bir baroyu oluşturabilmek için sadece haftalık yönetim kurulu toplantılarıyla yetinilmemiş, tam gün baroculuk anlayışını yaşama geçirmeyi başardık. Bu baromuzun çıtasını yükselten bir durum olmuştur. Meslektaşlarımızın her türlü sorunlarına çözüm bulabilmek için samimi ve kararlı bir şekilde irademizi ortaya koyarak baronun varlığını adliyede ve bürokraside hissettirmeye çalışacağız. Bir projem kaldı. Adana Barosu Hizzmet Binasını yaşama geçirme çabamızı sürdüreceğim. Avukatlık mesleğinin her geçen gün daralan faaliyet alanının genişletilebilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, mali yükümlülükler, hukuk fakültesi eğitimi, avukatlık sınavı, Adana'nın yetersiz olan adliye sorunu gibi birçok temel konuda görüşlerimizle kamuoyu oluşturmak ve konunun muhataplarına yol gösterme yükümlülüğümüzü yerine getirmeye çalıştık. Şimdi yeni adliye binası hızla ilerliyor. Ayda bir iki kez yerinde incelemekteyim. Yarının yöneticilerinin yetişeceği, çalışmaları ve projeleriyle baro yönetimlerine yön veren komisyonlarımızın çalışmaları desteklenmiş, emek veren yeni isimlerin önleri açılmış, projelerinin uygulama bulması sağlanmıştır. Seçim döneminde yaşamaya geçirme sözünü verdiğimiz, önemsediğimiz Avukat Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Staj Eğitim Merkezi ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Yardım Masası'nı meslektaşlarımızın hizmetine sunmanın onurunu yaşadık. Zaten önemli olan da ne kadar süre görevde kaldığınız değil, görev süreniz içerisinde neleri gerçekleştirebildiğinizdir. Bu gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların devam edeceğine olan inancımızla meslektaşlarımızdan bir kez daha görev ve yetki istiyorum. Saygılarımla." 28. Dönem Baro Başkan Adayı Av. Zehra Bulut da yaptığı konuşmada; "Meslektaşlarımızı daha verimli ve başarılı yapacak değişimleri takip etmesini sağlamak, mesleğimizin alanlarını geliştirecek sinerjiyi yaratmak için gerekli birlik ve beraberliği oluşturacağız. Sorunlarımızın hep birlikte sahiplenilmesini sağlayarak, çözüm üretilmesi için güçlü bir platform oluşturacağız. Ülkemizin geleceği genç meslektaşlarımızın mesleki ve ekonomik kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler üretmek amacıyla bilgi birikim ve deneyimlerimizi meslektaşlarımızın ve baromuzun hizmetine sunacağız. Birbirine değer veren, saygı duyan, hoşgörü ile yaklaşan, koruyan ve kollayan, kolektif hareket etme bilincini ilke edinen bir anlayışla çalışacağız. Bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda etkin, güçlü, saygın hepimizin sahipleneceği, aynı heyecan ve sorumlulukla aidiyet hissi duyduğu, tek yürek olduğu bir baro olabilmek için 27 yıldır sürdürdüğüm meslek hayatımın bana sağladığı birikimle, baro yönetiminde görev aldığım dönemlerde edindiğim deneyimle, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve baromuza duyduğum sevgi, saygı, içtenlik ve samimiyetle gösterilen saygı ve güvenden aldığım cesaretle Adana Baro Başkanlığı için desteklerinizi bekliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" Genel kurula TBB YÖnetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Önceki Dönem Baro Başkanlarımız M. Ziya Yergök, Av. Necati Erdem, Av. İbrahim Gazioğlu ve Av. Anibal Akdamar ile Serbest ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Coşar da katıldı. Seçimler 19.10.2014 Pazar günü Baro Tesislerinde yapılacak.
Diğer Haberler