BARODAN HABERLER

Adana Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık: “Bu yasa örgütlü topluma büyük darbedir”

1035 görüntülenme
11/07/2013
Adana Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık: “Bu yasa örgütlü topluma büyük darbedir”
09.07.2013 günü gece yarısında TBMM Genel Kurulunda "torba yasa" teklifi görüşülürken son dakika önergesiyle TMMOB'a bağlı meslek odalarının mesleki denetim ve yetkilerinin ortadan kaldırılarak, yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrini öngören önerge kabul edilmiştir. Önergede; "Harita, plan, etüt ve projeler idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum ve kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmaz, tutulması istenemez" maddesi kabul edilmiştir. Gerek bu önergenin TBMM usül ve iç tüzüğüne uygun olarak görüşülmemiş olması gerekse de yeterince bir tartışma yapılmaksızın ve meslek örgütlerinin görüşü alınmadan kabul edilen bu yasa ile TMMOB'a bağlı meslek odalarını, mimar ve mühendislerimizi, yok sayarken; meslek odalarını etkisizleştirerek, işlevsizleştirerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan örgütlü topluma büyük bir darbe vurulmuştur. Siyasi iktidar bu yasa ile Gezi Parkı eylemlerine destek verenlerden hesap (!) sormak istemektedir. Demokrasi her türlü düşüncenin örgütlenebilmesidir. Ancak gelinen noktada siyasi iktidar kendisi dışındaki hiçbir düşüncenin örgütlenerek kendisini ifade etmesine izin vermemektedir. Hukuk devletinde böyle bir uygulama olamaz. Bu yasa ile siyasi iktidar totaliter yanını bir kez daha ortaya koymuştur. Muhalif her sesi susturmakta kararlı olan bu iktidarın şimdiki hedefi meslek örgütleridir. TMMOB'a ve ona bağlı odaların demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinde yanlarında olacağımızı bildiririz. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Avukat Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler