BARODAN HABERLER

Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık: "Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz"

1023 görüntülenme
09/11/2013
Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık:
Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık: "Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz" Mustafa Kemal Atatürk, her cephede yenilen, savaşlarda yorgun düşmüş ve sonuçta Anadolu toprağına sıkışmış olan bir ulusu yeniden dünya sahnesine çıkartan bilgi, birikim, yüksek öngörüsü ve engin dehasıyla emperyalizme karşı tüm halkıyla birlikte kurtuluş savaşı mücadelesi vererek modern Türkiye'nin temellerini atmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın kaybedildiği, topraklarımızın itilaf devletleri arasında paylaşıldığı bir dönemde Mustafa Kemal askeri liderliğini ve siyasi ileri görüşlüğünü yeni bir devlet kurmak için birleştirdi. Liderlik, yokluğun içinde, her şeyin bittiğine inanmanın kolay olacağı durumlarda her şeyden değerli hale gelir. Liderin başarısı kendinden sonra geleceklere güven vermesinde gizlidir. Atatürk, gençlere duyduğu güveni onları anlayarak, onların yanında olarak bireysel düzeyde de göstermeyi başarmıştır. O'nun yaşam tarzı, fikirleri, dünyaya bakışı ve birçok özelliği başka büyük ulusların dahi takdir ve övgüsünü alırken, kendi ülkesinde en ağır ve haksız eleştirilere maruz kaldığını görmek son derece üzücüdür. Ülkemizde bu büyük devlet adamı şekli yönleriyle anlatılmış ve hatta darbelerin bile gerekçesi olarak gösterilmiştir. Gerçekleştirdiği devrimlerle ve bu yöndeki açıklamalarında hep ileriyi ve çağdaş uygarlığı hedef göstermiş, geleceğin önderliğini yapmaya çalışmıştır. Yaptığı tüm çalışmalarında akıl ve kuşkuculuğu esas almıştır. Değeri ve yaptıkları kendi ülkesinde yeterince kavranamayan ATATÜRK'ün, 'ulusal mücadele ve çağdaşlaşma lideri' yönünde evrensel niteliklerini ortaya koyan 27 Kasım 1978 Tarihli UNESCO Genel Kurulu'nun kararında: "UNESCO Genel Konferansı; Uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yıldönümü'nde, 1981 yılında anılacağını hatırlatarak, UNESCO'nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir reformcu olduğunu göz önünde tutarak, özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul ederek, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının olağanüstü bir örnek olduğunu ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına olan inancını anımsatarak, eylemlerini her zaman barış uluslar arası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'ün kişiliğini ve eserinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak üzere, 1980 yılında yapılacak sempozyum hazırlıkları için Türk Hükümeti ile UNESCO'nun işbirliği yapmasına karar verilmiştir." denilmiştir. Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd George, 1922 yılında Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri şöyle cevaplandırmıştır: "Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi." Tam bağımsız, modern, evrensel değerlere açık bir Türkiye için her alanda mücadelesini vererek sadece ulusunun değil, insanlığın da ortak değerine erişmiştir. Bugün gelinen noktada Büyük Önder ATATÜRK'ün bizlere yüklediği tarihi görev; Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaktır. Mazlum ülkelere örnek olan Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren Mustafa Kemal ATATÜRK, kimsenin tekelinde ve sahipliğinde olmamalıdır. Ulusuna karşı en ağır koşullarda dahi inancını yitirmeyen bu büyük lidere sahip çıkması gereken yine bu ulusun tüm fertleri olmalıdır. ATATÜRK'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin kazanımlarından yararlanarak, iktidar olanlar O' nu aşağılamaya, kurmuş olduğu Cumhuriyet rejimini yıkmaya, ülkeyi kamplaştırmaya, yurttaşlar arasında ayrımcılık yapmaya, yurttaşın özgürlük alanına müdahale etmeye hakları bulunmamaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Komutan, eşsiz devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal ATÜTÜRK'Ü, O'nun silah ve düşünce arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Kamuoyuna, saygılarımla. Av. Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler