BARODAN HABERLER

ADALET NÖBETİNİ

1106 görüntülenme
07/05/2014
ADALET NÖBETİNİ
BARO BAŞKANI Av. ÇITIRIK: "BALYOZ DAVASI AVUKATLARINDAN ŞULE NAZLIOĞLU EROL'UN "ADALET NÖBETİ"Nİ DESTEKLİYORUZ" Savunma hakkı kutsallığı ve dokunulmazlığı, çok çetin mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Anayasamızda ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan hak arama hürriyeti ve adil yargılama hakkı, özellikle özel yetkili mahkemeler döneminde ciddi şekilde ihlal edilmiştir. Olağanüstü dönemlere özgü, doğal yargıç ilkesine aykırı, adil yargılama ilkesinin ihlal edildiği özel yetkili mahkemelerde verilen kararlar nedeniyle kamuoyu vicdanı da yara almıştır. Kamuoyunda Ergenekon, Balyoz, KCK ve ÇHD gibi bir çok dosyadan dolayı uzun tutukluluk halleri, savunmanın kısıtlanması, delillerin toparlanması ve değerlendirilmesi sürecinde hukuki yanılgılar yaşandığı gözlenmiştir. Aynı zamanda telafi edilemeyecek mağduriyetler gündeme gelmiştir. Meslektaşımız Avukat Şule Nazlıoğlu EROL'un Anayasa Mahkemesi önünde başlatmış olduğu "adalet nöbeti" gerçekte hukukun üstünlüğünün egemen olması, insan haklarının etkin kılınarak her alanda yaşama geçirilmesi, kısıtlanmayan savunmanın ve adil yargılamanın gerçekleşmesi için tutulan bir nöbettir. Yurttaşın hak arayışı ve adalete erişiminde sesi olan avukatlarımızın gerçekleştirmiş olduğu bu eylem demokratik bir tavırdır. Yine demokratik olgunluk içerisinde karşılanmalıdır. Bu tavır, hukuk kuralları içerisinde kalınarak, demokratik bir tepkiyi dile getirmektedir. Hepimizin dileği gecikmeksizin adaletin tecelli etmesidir. Hakkaniyet ve vicdanlara uygun kararlarla bir sonuç ortaya çıkmasını beklemekteyiz. Meslektaşımızın bu eylemini destekliyor, yanında olduğumuzu bildiririz. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK ADANA BARO BAŞKANI
Diğer Haberler