BARODAN HABERLER

8 mart dünya kadınlar günü ve kadın istihdamı

934 görüntülenme
06/03/2015
8 mart dünya kadınlar günü ve kadın istihdamı
Adana Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen program 'kadın istihdamı' başlıklı oturumla başladı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan'ın bulunduğu Şirin Park Otel'deki programa avukat, stajyer avukat ve sivil yoplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Kadına yönelik şiddet, hem kadınların insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını engellemekte, hem de bu hakları ihlal etmektedir."dedi Günümüzde kadına yönelik aile içi şiddette artış gözlemlendiğini ifade eden Av. Çıtırık, "Şubat ayında biz erkekler; 21 kadın öldürdü, sekiz kadına tecavüz etti, yedi kadını fuhşa zorladı; 34 kadını yaraladı, 11 kadını taciz etti. 2015'in ilk iki ayında erkekler 47 kadın öldürdü; 15 kadına tecavüz etti; 31 kadına zorla fuhuş yaptırdı; 24 kadını taciz etti. Ayrıca uluslararası sözleşme ve kanun dışında yine Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Şiddet İzleme Komisyonu, kampanyalar, sığınma evleri, yasal düzenlemeler, eğitimler ve kanaat önderleri aracılığıyla bu sorunun çözümü için projeler yürütülmektedir. Fakat bu bir çok çalışmaya rağmen kadına uygulanan şiddet azaltılamamıştır. " şeklinde konuştu. Av. Çıtırık, Adana Barosu olarak öncelikle hiçbir varlığa uygulanan şiddeti desteklemediklerine vurgu yaparak, "Kadınlarımıza uygulan her türlü şiddetin karşısında mücadele ederek mağdur kadınlarımızın yanında olacağımızı kamuoyuna ve tüm halkımıza duyururuz." dedi Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, iktidarın nefret, ayrımcı, ötekileştiren dili nedeniyle 13 yılda Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yüzde bin 400 oranında arttığını belirtti.Adana Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'İstihdamda Kadın, Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi, Kadın Baro Başkanları Gözüyle Kadın Sorun ve Eğitimde Kadın' başlığı altında bir çalışma düzenlendi. Programın açılışında konuşan Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, siyasi iktidarın 13 yıllık iktidarında kadına yönelik şiddetin yüzde bin 400 oranında arttığını söyledi. Siyasi iktidarının uygulamalarıyla, kadına bakışıyla ve politikalarıyla birlikte Türkiye'de dili nefret, dili ayrımcılık, dili ötekileştiren, yok sayan bir tutum sergilediğini ifade eden Av. Çıtırık, "Siyasi iktidar, uygulamalarıyla birlikte kadınlığı sadece doğurganlığa ve ev işlerine indirgeyen, feodal ataerkil toplumun bütün uygulamalarının görüldüğü, kadının yerinin evi olduğu ve kadın üzerinden kadının cinselliği meta ve obje olarak ön plana çıkarıldığı, cinselliğin ve bedeninin en üst düzeyde sömürüldüğü bir sürecin içerisinden geçmektedir Türkiye." dedi. Parlamento'da kadın milletvekili oranının yüzde 14 oranında olduğunu dile getiren Av. Çıtırık, "550 milletvekilinin 78'inin kadın olduğu, üç büyükşehir belediyesi, Hakkari ile 33 de ilçe belediyesi eklendiğinde Türkiye'deki il ve ilçe belediyeleri toplamda bin küsuru aşmaktadır, toplamda sadece 37 belediye başkanımız kadındır. Bu veriler içerisinde tabi en kötülerinden biri de belediye meclisindeki verilerdir. Belediye meclis üyeleri yerel parlamentolarda Türkiye'de 31 bin 790 belediye meclis üyesi vardır ama bunlardan sadece bin 340'ı kadın, 30 bin 450'si yine erkeklerden oluşmaktadır." diye konuştu. Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 28-30 arasında olduğunu söyleyen Çıtırık, "Kadın istihdamını artırmaya yönelik politikaların, etkin denetim mekanizmaları içerisine alınması ve kültürel ve sosyal politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bugün Türkiye'de sigortalı kadınların doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere bu 16 haftalık doğum izni ve iki kez alabilecekleri rapor bile iş istihdamını ciddi bir şekilde etkilemekte, kadının evli olup olmadığı, çocuğunun olup olmadığı, hamile kalıp kalmayacağı bile istihdam içerisinde ciddi bir şekilde sorunlar oluşturmaktadır. Kadın istihdamının en ciddi şekilde olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde ise kadına doğum izninden dolayı 6 aya kadar iznin olduğu ve aynı şekilde bundan baba da yararlanıyor. Ama bizde ise memurlarda 10 gün, işçilerde ise 3 günlük sadece doğum izninin babalara verildiğini de verilerle karşılaştırdığımızda son derece üzücüdür." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Adana Baro Meclisi Başkanı Av. Yasemin Tanır'ın oturum başkanlığını yaptığı 'kadın istihdamı' konusunda konuşmacılar; Petrol İş Sendikası Kadın Servisi Uzmanı (İstaihdam Paketleri Üzerinden Kadın Politikaları), Cumhuriyet Gazetesi Yazarı- Gazeteci Şükran Soner, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk söz aldılar. 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu 'İstanbul Sözleşmesi ve Kadına Yönelik Şiddet 'konulu ikinci oturuma geçildi. Av. Ülkü Tolunay'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda; Uzman/ Araştırmacı -İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Av. Gökçeçiçek Ayata "İstanbul Sözleşmesi", Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı Açelya Uçan "Şönimlerin ve Sığınakların Durumu-Genel Hatlarıyla Şiddet", Av. Muhal Lventeli İkikardeş (Adana Barosu -Akdam Yön.Krl. Üyesi) "Adana Genelinde Şönim ve Şiddet Üzerine Yapılan Çalışmalar" konularında sunum yaptılar. 3. Oturum: (Kadın Baro Başkanları Gözüyle Kadın Sorunu) Oturum Başkanı Av. Yurdagül Gündoğan (TBB Yön. Krl. Üyesi) Konuşmacılar: Av. Halime Aynur (Bilecik Baro Başkanı), Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu (Kırşehir Baro Başkanı), Av. Dilem Aksoy (Osmaniye Barosu Başkanı), Av. Hicran Kandemir (Sinop Barosu Başkanı) ve Av. Filiz Özyurt (Tekirdağ Barosu) 4. Oturum: (Eğitimde Kadın) Oturum Başkanı . Av. Günseli Gonca Köse (Adana Barosu Yön. Krl. Üyesi) Konuşmacılar: Prof. Dr. Songül Tümkaya (Çuk. Ünv. Eğt. Fak. Öğr. Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Birsel Aybek (Çuk. Ünv. Eğt. Fak. Öğr. Üyesi) ve Şükran Yeşil (Eğitim-Sen Adana Şubesi Kadın Sekreteri)
Diğer Haberler