BARODAN HABERLER

6552 Sayılı Torba Yasasının Getirdikleri konulu konferans baro tesislerinde yapıldı

865 görüntülenme
24/01/2015
6552 Sayılı Torba Yasasının Getirdikleri konulu konferans baro tesislerinde yapıldı
Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenen 6552 Sayılı Torba Yasasının Getirdikleri konulu konferans baro tesislerinde yapıldı. Adana Barosu avukatlarından Abbas Bilgili'nin oturum başkanlığını, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat 'Bireysel ve Toplu İş Hukukuna Etkileri' ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu 'Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri' konularında görüş ve değerlendirmelerde bulundukları konferansa, akademisyen, avukat ve stajyer avukat izleyici olarak katıldılar. Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, açılışta yaptığı konuşmada; 6552 Sayılı Kanunun 11.09.2014'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile İş Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin kanun maddelerinin aslında işverenlere ek yük ve avantajlar getirmekte olduğunu söyledi. Avukat Çıtırık, "Özellikle Soma faciası, iş cinayetlerinden sonra yer altı işlerinde çalışan işçilerin fazla mesaisi, ücretli yıllık izin hakkı, genel bakımdan çalışma süresi ve yeraltında çalışan işçiler için haftalık çalışma süresi en fazla 36 saat, günlük 6 saatten fazla olmaz.'' dedi Torba Kanun Roma'da Siyasi Rüşvettir Baro Başkanı Avukat Çıtırık, tarihten örnekler verdiği konuşmasında ''Roma'da, MÖ 98'de torba kanun yapmak yasaklanmış. Amerika'da 43 eyalette torba kanun "konunun tekliği ilkesi" gereğince yasaklanmış. Dayanağı ise Roma Hukukunda kabul edilen lex Caecilia et Didia ilkesi. Kanun, siyasi rüşvet olabilir mi? Roma Hukukunda "torba kanun" öyleymiş, bu nedenle yasaklanmış. Kanun tasarınız seçtiğiniz konulara bağlı olarak "muvazaalı kanun" kabul edilebilir ve bu nedenle yasaklanabilirmiş... Örneğin M.Ö. 91'de Livius Drusus, kanun teklifi yargılamaya ve senatonun yeniden yapılandırılması ait olduğu halde, aynı kanun teklifinin içine bütün İtalya halkına Roma vatandaşlığı tanınmasını, toprak dağıtılmasını ve buğday verilmesini sağlayan maddeler de eklemiş... Bu yüzden Senato, bu kanun teklifinin lex Caecilia et Didia ilkesine aykırı olduğunu kabul ederek halk meclisinde oylanmasına onay vermemiş... Bugünkü etkinliğimizin verimli geçeceğine olan inancımla başarılar diliyorum."
Diğer Haberler