BARODAN HABERLER

6487 SAYILI YASA HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN YAZI

1004 görüntülenme
07/06/2013
6487 SAYILI YASA HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN YAZI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI'NA SAYIN CUMHURBAŞKANIM; MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN BASINDA ALKOLE İLİŞKİN DÜZENLEME OLARAK BİLİNEN 6487 SAYILI KANUN İLE "KAMULAŞTIRMA KANUNUN GEÇİCİ 6. MADDESİ DEĞİŞTİRİLMİŞ, GEÇİCİ 7. MADDE İHDAS EDİLMİŞTİR." HER NE KADAR BU MADDELER YASALAŞTIRILMAK İSTENİRKEN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 22.02.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2010/83 ESAS 2012/169 KARAR SAYILI 01.11.2012 TARİHLİ İPTAL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK BU İPTAL KARARINA UYGUN DÜZENLEME YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞ İSE DE; GERÇEK BU ŞEKİLDE DEĞİLDİR. AŞAĞIDA KAYSERİ BARO BAŞKANLIĞININ BU KONUYLA İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU 03.06.2013 TARİHLİ ÇALIŞMANIN İÇERİĞİNE KATILMAKTAYIZ. BİLDİRİLEN YAZIDAKİ HUSUSLARIN DİKKATE ALINMASINI SAYGIYLA TALEP EDERİZ. YAPILAN DÜZENLEME İLE VATANDAŞLARIMIZIN UZUN HUKUK MÜCADELELERİ SONUCUNDA KAZANMIŞ OLDUĞU HAKLAR GERİ ELLERİNDEN ALINMAKTADIR. ESKİNİN TÜM HUKUKSUZ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ BİR KANUN İLE HUKUKA UYGUN HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR. VATANDAŞLARIMIZIN İLGİLİ İDARELER ALEYHİNE KAZANDIKLARI BU DAVALARIN MÜSEBBİBİ OLARAK GÖRÜLEN AVUKATLARIN ÜCRETLERİ DE BU DAVALAR BAKIMINDAN UYGULAMANIN AKSİNE MAKTU HALE GETİRİLEREK AVUKATLARIMIZ CEZALANDIRILMAKTADIR. YARGITAY 5. HUKUK VE 18. HUKUK DAİRELERİNİN BU DAVALARDAKİ GÖREVE İLİŞKİN İÇTİHAT FARKLILIĞINI GİDERECEK BİR KANUN YAPILMASI BEKLENİRKEN; NİTELİĞİ AYNI OLAN DAVALARDAN BAZILARINI ADLİ YARGIYA BAZILARINI İDARİ YARGIYA TAŞIMAK, İÇİNDEN ÇIKILMAZ HUKUKSAL PROBLEMLERE VE YİNE VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAK KAYIPLARINA SEBEBİYET VERECEKTİR. İDARELERİN VE ÖZELLİKLE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN TALEBİ ÜZERİNE BU KANUN METNİNİN HAZIRLANMIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. ANCAK TEK TARAFLI BİR GÖRÜŞ İLE HAZIRLANAN BU KANUN METNİNİN, DEVLETİNE KARŞI VATANDAŞLARIMIZ VE BİZ AVUKATLAR NEZDİNDE BIRAKACAĞI ETKİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR. BU GÜNLERDE TAKSİM GEZİ PARKI İÇİN VATANDAŞLARIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU REAKSİYONU DİKKATE ALDIĞIMIZDA ETKİSİ YASALAŞINCA ORTAYA ÇIKACAK BU KANUN METNİ NEDENİYLE MÜLKÜ HUKUKSUZ İŞLEMLERLE ELLERİNDEN ALINAN VATANDAŞLARIMIZIN GÖSTERECEĞİ REAKSİYONUN DA HESABA KATILMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA; ANAYASAMIZ İLE KORUNAN MÜLKİYET HAKKINI AÇIKÇA İHLAL EDEN BU DÜZENLEMENİN YASALAŞMASI HALİNDE; TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGI ORGANLARI İÇERİSİNDE HAKLARINI ELDE EDEMEYEN VATANDAŞLARIN DAVALARINI, KENDİ ELLERİMİZLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN ÖNÜNE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ. BU NEDENLERLE; ANAYASA MAHKEMESİNİN 22.02.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2010/83 ESAS 2012/169 KARAR SAYILI 01.11.2012 TARİHLİ İPTAL KARARI, YARGITAY HUKUK GENEL KURULU' NUN 2010/5-662 ESAS 2010/651 KARAR SAYILI 15.12.2010 TARİHLİ KARARI, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KARARLARI (TÜRKİYE ALEYHİNE; HAKAN ARI VE ZİYA ÇEVİK KARARLARI) IŞIĞINDA VE AŞAĞIDA AYRINTILARI İLE KANUN METNİNİN ANAYASAMIZA AYKIRILIKLARINI YAZDIĞIMIZ HUSUSLAR DOĞRULTUSUNDA, UZMAN HUKUKÇULARINIZCA KANUN AYRINTILARI BİR ŞEKİLDE İNCELENMELİDİR. HAKKIYLA İNCELENDİĞİNDE BİZİM GÖRDÜKLERİMİZİ UZMANLARINIZ DA GÖRECEK VE SİZLERE BU ŞEKİLDE SUNACAKLARDIR. BU DOĞRULTUDA DA BU KANUN METNİNİN ETKİSİ VE SONUÇLARININ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ' NE GÖNDERİLMESİNİ ADANA BAROSU MENSUPLARINI TEMSİLEN ADANA BAROSU BAŞKANI OLARAK TALEP ETMEKTEYİM. 6487 SAYILI KANUNUN 22. VE 23. MADDELERİNİN ANAYASA' YA AYKIRI HUSUSLARI ŞUNLARDIR: 1-) BU MADDENİN 8. VE 13. BENDİNDE İSE 04.11.1983 TARİHİNİN ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İDARELER ALEYHİNE SONUÇLANAN BU TÜR DAVALAR NEDENİYLE ÖDENMESİ GEREKEN TAZMİNATLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN KANUNİ FAİZ ORANI KAMULAŞTIRMA KANUNU'NA AYKIRI OLARAK AŞAĞI HADDEN BELİRLENMİŞTİR. KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 3. MADDESİNDE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN PEŞİN ÖDENECEĞİ BELİRTİLMESİNE, TAKSİTLE ÖDEMELERİN İSE BELLİ ŞARTLARA VE 5 YILLIK MAKSİMUM SÜREYE BAĞLANMASINA, TAKSİTLE ÖDEMELER İÇİN DE; "TAKSİTLERE, PEŞİN ÖDEME GÜNÜNÜ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN, KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ HADDİ UYGULANIR." HÜKMÜ GETİRİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN; YENİ DÜZENLEME İLE HEM KANUNUN 3. MADDESİNDEKİ TAKSİTLİ ÖDEME ŞARTLARI VE SÜRESİ TÜM HUKUKSUZ EL ATMALAR İÇİN ORTADAN KALDIRILMIŞ, HEM DE BU HUKUKSUZ EL ATMALARDAKİ FAİZ ORANI AŞAĞIYA ÇEKİLMİŞTİR. KISACA; İDARELERİN HUKUKSUZ İŞLEM VE EYLEMLERİNİN ÖNÜ SÜRESİ BELİRSİZ BİR ŞEKİLDE AÇILMIŞTIR. İDARELERE "SEN HUKUKSUZ DA OLSA GEREKENİ YAP. BEN KANUNLA TEMİZLERİM" MANTIĞI AŞILANMAYA ÇALIŞILMAKTADIR. BU DÜZENLEME İLE "HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ ZEDELENMİŞ, HUKUKSUZLUĞUN ÖNÜ AÇILMIŞTIR." BU NEDENLE BU MADDENİN 8. VE 13. BENDİANAYASAMIZIN 2. 3. 12. 13. 14. 15. 35. VE 46. MADDELERİNE AYKIRIDIR. 2-) UYGULAMADA HUKUKİ EL ATMA DAVALARI OLARAK BİLİNEN DAVALAR BAKIMINDAN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İLE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLECEĞİ BİR DÜZENLEME BEKLENİRKEN, SORUNU DAHA DA DERİNLEŞTİRECEK BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR. TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ KARŞILIĞINDA İLGİLİ İDAREYE DEVRİNE İLİŞKİN DAVALAR ADLİ YARGI' DA BIRAKILIRKEN, YENİ DÜZENLEME İLE; MÜLKİYET HAKKI KENDİSİNDE KALMAK ÜZERE İMAR PLANI İLE DAVA TARİHİ ARASINDAKİ KISITLILIKTAN KAYNAKLAN ZARARIN TAZMİNİ İÇİN AÇILACAK DAVALAR İDARİ YARGI' YA GÖNDERİLMİŞTİR. BU DURUM FARKLI YARGI KOLLARINDA İÇTİHAT FARKLILIKLARININ OLUŞMASINA SEBEP OLACAKTIR. ADLİ YARGIDAN ALINIP İDARİ YARGIYA GÖNDERİLEN DAVALAR BAKIMINDAN, ADLİ YARGIDA AÇILMIŞ ANCAK KESİNLEŞMEMİŞ DAVA DOSYALARI İÇİN BU KANUN MADDESİNİ UYGULAYARAK BU DOSYALARI İDARİ YARGIYA GÖNDERMEK; YARGININ AĞIR İŞLEYİŞİNDEN ŞİKAYET ETTİĞİMİZ BİR DÖNEMDE DEVLET ELİYLE YARGININ DAHA DA YAVAŞLATILMASI SONUCUNU DOĞURACAKTIR." HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE KANUNİ HAKİM İLKESİ İHLAL EDİLMİŞ OLMAKTADIR." BU NEDENLE BU MADDENİN 10. BENDİANAYASAMIZIN 36. VE 37. MADDELERİNE AYKIRIDIR. 3-) BU MADDENİN 11. BENDİ İLE BU TÜR DAVALAR İÇİN İDARELERİN MAL, HAK VE ALACAKLARININ HACZEDİLEMEZLİĞİ, KURALI GETİRİLMEKLE, ALACAKLININ ALACAĞINA KAVUŞMASI ENGELLENİRKEN İDARELERİN ÖDEMELERİNİ YAPMAKTAKİ KEYFİLİĞİNİN DE ÖNÜ AÇILMAKTADIR. BU DURUM UYGULAMADA HATIR-GÖNÜL İLİŞKİLERİNİN VEYA ÇIKAR İLİŞKİLERİNİN DOĞMASI SONUCUNU DOĞURUR Kİ BÖYLE BİR SONUCA VARACAK KANUNİ DÜZENLEME "HUKUK DEVLETİ" İNDE YAPILAMAZ. BU NEDENLE BU MADDENİN 11. BENDİANAYASAMIZIN 2. 10. 12. 13. 14. 15.35 VE 46. MADDELERİNE AYKIRIDIR. 4-)AVUKATLIK KANUNU GEREĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETİ TARİFESİNİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNCE BELİRLENECEĞİ BELİRTİLMİŞ OLUP, BU ZAMANA KADAR DA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNCE KONUSU PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN DAVA VE İCRA TAKİPLERİNDE AVUKATLIK ÜCRETİNİN NİSPİ OLARAK HESAPLANMASI KURALI GETİRİLMİŞ VE BU KURALA BU GÜNE KADAR DA HERHANGİ BİR İSTİSNA GETİRİLMEMİŞTİR. BU MADDENİN 13. BENDİNİN DE YOLLAMASI İLE, NİSPİ OLARAK BELİRLENEN ÜCRETİN 09.10.1956 TARİHİNDEN KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNE KADAR OLAN FİİLİ EL ATMALARA YÖNELİK AÇILACAK DAVALAR İLE BU DAVALARDAN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ YÖNÜNDEN MAKTU OLARAK BELİRLENMESİ ANAYASAYA AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR. BİREYLER ARASINDAKİ DAVALARDA NİSPİ VEKALET ÜCRETİ UYGULANIRKEN VE UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEKKEN BÖYLE BİR DÜZENLEME İLE 09.10.1956 TARİHİNDEN KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM İÇİN DEVLET LEHİNE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILARAK DAVALI İDARELER ALEYHİNE VERİLEN AVUKATLIK ÜCRETLERİ MAKTU HALE GETİRİLMİŞTİR. BU ŞEKİLDEKİ BİR AYIRIMCILIK ANAYASAMIZIN "HUKUK DEVLETİ VE EŞİTLİK İLKESİNE" AYKIRIDIR. AVUKATLARI CEZALANDIRMAK VE İDAREYE KARŞI DAVA ALMALARINI ENGELLEMEK İÇİN YAPILAN BÖYLE BİR DÜZENLEMENİN ARKASINDA "KAMU YARARI" AMACI YOKTUR. 13. BENDİN SON KISMINDA YAZAN "BU FIKRA HÜKMÜ BU FIKRA KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILAN VE KESİNLEŞMEYEN DAVALARA DA UYGULANIR" ŞEKLİNDE METİN İLE; BİR HUKUK DEVLETİNDE OLMASI GEREKEN "HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ" YERLE BİR EDİLMİŞ, DAVALARIN AÇILMASI ZAMANINDAKİ KURALLAR HAK SAHİPLERİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. BU NEDENLE BU MADDENİN 7. VE 13. BENDİANAYASAMIZIN 2. 10. 12. 13. 14. 15. 35 VE 46. MADDELERİNE AYKIRIDIR. 5-) MÜLGA 6830 SAYILI KANUN VE 2942 SAYILI KANUNUN 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 16 NCI MADDELERİ KAPSAMINDA MAHKEMELERCE TESCİL KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN YİNE BU MADDELER KAPSAMINDA KAMU YARARI KARARININ KESİNLEŞMİŞ OLMASI, KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNCA TAKDİR EDİLEN BEDELİN HAK SAHİPLERİ ADINA BANKAYA BLOKE EDİLMİŞ OLMASI, DAVA DOSYASI ÜZERİNDEN HAK SAHİPLERİNİN DURUŞMAYA DAVET EDİLMESİ, AYRICA MAHKEMECE ARAZİNİN DURUM TESPİTİ YAPILMIŞ OLMASI VE SONUÇTA VERİLEN KARARIN TAPUYA TESCİL EDİLECEK HALE GELEBİLMESİ İÇİN HAK SAHİPLERİNE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMİŞ OLMASI ZORUNLU İKEN BU ŞARTLAR HUKUKSUZ OLARAK ORTADAN KALDIRILMIŞTIR. "MÜLGA 6830 SAYILI İSTİMLAK KANUNUNUN 16 VE 17 NCİ MADDELERİ İLE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN MÜLGA 16 VE 17 NCİ MADDELERİ UYARINCA MAHKEMELERCE İDARE ADINA TESCİL KARARI VERİLEN KAMULAŞTIRMALARDA TEBLİGATLAR VE DİĞER KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ SAYILIR." HÜKMÜ İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARININ ÖNÜ KESİLMEKTEDİR. BU KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ SEBEBİYLE HİÇBİR HAK VE ALACAK TALEBİNDE BULUNULAMAZ, KAMULAŞTIRMAYA VEYA BEDELİNE KARŞI İTİRAZ DAVALARI AÇILAMAZ, AÇILMIŞ VE DEVAM EDEN DAVALAR BU MADDE HÜKMÜ UYGULANARAK SONUÇLANDIRILIR."...ŞEKLİNDEKİ HÜKÜM İLE SKANDAL BİR YASAL DÜZENLEME YAPILMAK İSTENMEKTEDİR. BUNA GÖRE İDARE; HUKUKA AYKIRI OLARAK TESCİL KARARI ALMIŞSA VATANDAŞ İÇİN ARTIK KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR. BU HÜKÜM AÇIKÇA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLER NİTELİKTEDİR. USULE UYGUN OLMAYAN İŞLEMLERLE ŞEKLEN MÜLKİYET HAKKI ELİNDEN ALINAN BİREYLERİN BU İŞLEMLERE KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURMALARININ ENGELLENMESİ VE BU ENGELLEMENİN MÜLGA KANUN MADDELERİNE DAYANILARAK YAPILMAK İSTENMESİ HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE, ANAYASAYA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR. ÖZELLİKLE KANUNUN 23. MADDESİ HUKUK DEVLETİ İLKESİ BAKIMINDAN SKANDAL NİTELİKTEDİR. BÖYLECE İDARELER KAMULAŞTIRMA YAPMAK YERİNE, HUKUKA AYKIRI OLARAK EL ATMAK SURETİYLE TAŞINMAZLARI ELDE EDEBİLECEKLERDİR. ZİRA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINDA GEÇİCİ İKİNCİ MADDENİN TAMAMI İPTAL EDEREK GEÇİCİ 6 NCI MADDENİN 1983 VE SONRASI KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İŞLEMLERİNDE UYGULANMASININ ANAYASA'NIN 2 NCİ 35 İNCİ VE 46 NCI MADDELERİNE AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİNİ HİÇBİR DURAKSAMAYA YER OLMADAN AÇIK ORTAYA KOYMUŞTUR. BU NEDENLE KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDE ANAYASAMIZIN 2. 3. 12. 13. 14. 15. 35. VE 46. MADDELERİNE AYKIRIDIR. Av.Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler