BARODAN HABERLER

"6356 SAYILI YASA, SENDİKAL HAKLARI GENİŞLETMEK YERİNE DARALTMAYI ESAS ALMIŞTIR"

854 görüntülenme
08/04/2013
Av. Çıtırık: "6356 SAYILI YASA, SENDİKAL HAKLARI GENİŞLETMEK YERİNE DARALTMAYI ESAS ALMIŞTIR" Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Uluslar arası Sözleşmeler Işığında 6356 Sayılı Sendikalar Yasası ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar" konulu 12 Nisan Cuma günü Seyhan Otel'de yapılacak panele Adanalıları davet etti. Baro Başkanı Av. Çıtırık'ın konuyla ilgili basın açıklaması "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) yani 6356 sayılı kanun, 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6356 sayılı yeni yasa (STİSK) 1983 yılından bu yana yürürlükte ve 12 Eylül askeri darbesi ürünü olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarının yerini almıştır. Böylece iki ayrı kanun ile düzenlenmiş olan sendikal mevzuat tek bir kanun çatısı altında toplanmıştır. Yeni yasa, sendikal hak ve özgürlükleri ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) normlarına uygun olarak güvence altına almak yerine, yasak ve kısıtlamaların devam ettiği, korunduğu, ayrımcı düzenlemeler içeren bir yapıya bürünmüştür. Sendikal hakların genişletmek yerine daraltmayı esas almıştır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında, emek-sermaye ilişkileri çok ciddi önem taşımaktadır. Yapılan yeni düzenlemede toplumsal barış ve toplumsal huzur gerçeği göz ardı edilmiştir. 12.04.2013 Cuma günü saat 10.00'da Seyhan Oteli'nde başlayacak olan panelimize konuya ilgi duyan tüm hemşerilerimizi, sendikal örgüt üyelerini, demokratik kitle örgütlerinin üyelerini beklemekteyiz. Panelistler kendi alanında etkin ve yetkin kişilerdir. Konuşmalarında örgütlenme hakkının tarihsel gelişimi ve ülkemizde örgütlenme hakkının ihlalleri konusunda bilgi vererek. 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerinin örgütlenme hakkına getirdiği sınırlamaları aktaracaklardır. "
Diğer Haberler