BARODAN HABERLER

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

44 görüntülenme
11/10/2021
11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ


Kız çocuklarını daha fazla korumak, uğramış oldukları ayrımcılık, şiddet ve istismara dikkat çekmek, bunları ortadan kaldırılmak ve onların sesi olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012 yılından itibaren 11 Ekim'i toplumsal bilinç oluşturmak için “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan etmiştir.

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili bir şekilde yararlanmaları konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan bir gündür.
Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olduğu, ayrımcılığa maruz kalmadığı, hayatları boyunca kendi kararlarını alabildiği bir dünya ancak eğitimle mümkündür. Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor ve arkasından şiddet ve istismar beraberinde geliyor. Hayallerine koşan, okuyan, 'kız çocuğusun' diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle mücadelemiz devam edecektir.
Ülkemizde yaygın olarak görülen "çocuk yaşta evlendirme adıyla yapılan cinsel istismarların" önlenmesi, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın belirgin şekilde görüldüğü eğitim sisteminde, cinsiyet ayrımcılığı içeren bilgilerin müfredattan ve tüm okul kitaplarından çıkarılması, kız çocuklarının her türlü ihmal ve istismardan korunması ve tüm kız çocuklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan haklardan eşit ve tam olarak yararlanmaları için kararlı bir devlet politikası için mücadelemiz.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Onlar ikbal ışığımızdır. Bu bilinçle, çağdaş, laik ve aydınlık bireyler yetiştirmek asli görevimizdir.”

Kız çocuklarının cinsiyet ayırımcılığına uğramadığı, çocuk işçi olarak çalıştırılmadığı, zorla evlendirilmediği, yarınların çağdaş ve her alanda başarılı kadınları olmaları için eğitim hakkı tanındığı, her türlü ayrımcılık ve de istismardan kurtulduğu ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlandığı bir dünya dileğiyle kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nü kutlarız.

Adana Barosu Başkanlığı

..............

Diğer Haberler